ipa3.org

Bahaizm

Monoteistyczna religia powstała w XIX wieku, a więc jest dość młoda. Wywodzi się z Persji i w ciągu niedługiej historii istnienia powstały z niej inne odłamy religijne i wyznania.

Podstawowa doktryna mówi o jedności Boga, religii oraz ludzi. Bahaizm uznaje, że wszystkie religie są sobie równe i dążą do Boga, który co pewien czas objawia się pod postacią innego posłańca.

Rolą człowieka jest rozpoznanie Boga i życie w zgodzie z założeniami religijnymi, które przynosi ów posłaniec. Wszystkie religie świata prowadzą do osiągnięcia duchowej doskonałości, ich doktryny stanowią wspólne bogactwo dla wszystkich wyznawców bahaizmu.

Niestety nie wszystkie religie podzielają poglądy bahaitów co zaskutkowało tym, że doświadczają oni represjonowania ze strony przedstawicieli państw muzułmańskich. Problem prześladowań istnieje aktualnie wszędzie tam, gdzie żyją wyznawcy bahaizmu.

Współczesny świat nie potrafi sobie z nim poradzić a wspólnota bahaicka mimo przeszkód umacnia się i ma ciągle nowych wyznawców.