Chińska religia taoistyczna

Niezwykle skomplikowana kultura chińska dla przeciętnego Europejczyka stanowi nie lada wyzwanie. Dużo czasu trzeba poświęcić, by choć odrobinę przybliżyć sobie jej idee, poznać wartości i zagłębić się w historię powstania tej interesującej cywilizacji. Z tego bardzo odległego kulturowo kręgu wywodzi się religijny nurt zwany taoizmem w żaden sposób nie przystający do religii, które są rozpowszechnione w świecie i znane powszechnie, chociażby w zarysie ogólnym.

www.startzkultura.pl

Założenia taoistyczne tłumaczono prostym wyznawcom tej religii za pomocą mitów, bo wtedy stawała się ona bardziej zrozumiała i przystępna. Zgodnie z doktryną taoizmu o religijności jego wyznawców świadczy fakt, iż żyją oni w zgodzie z prawami natury. Religijność rozumiana w kategoriach europejskich to wręcz odwrotna sytuacja, bo jej miarą jest postępowanie według boskich reguł.

Bardzo niejednoznaczny, niejednorodny w swej konstrukcji taoizm jest intrygującym zagadnieniem dla wszystkich interesujących się religiami świata.