ipa3.org

Chińska religia taoistyczna

Rozwiązaniem w tej sytuacji będą konstrukcje żelbetowe firmy Viacon.pl

Niezwykle skomplikowana kultura chińska dla przeciętnego Europejczyka stanowi nie lada wyzwanie. Dużo czasu trzeba poświęcić, by choć odrobinę przybliżyć sobie jej idee, poznać wartości i zagłębić się w historię powstania tej interesującej cywilizacji. Z tego bardzo odległego kulturowo kręgu wywodzi się religijny nurt zwany taoizmem w żaden sposób nie przystający do religii, które są rozpowszechnione w świecie i znane powszechnie, chociażby w zarysie ogólnym.

Założenia taoistyczne tłumaczono prostym wyznawcom tej religii za pomocą mitów, bo wtedy stawała się ona bardziej zrozumiała i przystępna. Zgodnie z doktryną taoizmu o religijności jego wyznawców świadczy fakt, iż żyją oni w zgodzie z prawami natury. Religijność rozumiana w kategoriach europejskich to wręcz odwrotna sytuacja, bo jej miarą jest postępowanie według boskich reguł.

Bardzo niejednoznaczny, niejednorodny w swej konstrukcji taoizm jest intrygującym zagadnieniem dla wszystkich interesujących się religiami świata.