Category:

Przyszłościowa branża

Nie da się ukryć, że żyjemy w czasach powszechnej informatyzacji. Coraz więcej spraw załatwiamy przez Internet, korzystamy z niego i w pracy, i życiu prywatnym. Dla wielu osób

Posted On :
Category:

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa, czyli Enterprise Resource Planning w skrócie ERP, reprezentuje grupę systemów informatycznych zintegrowanych. Grupa ta zawiera systemy informatyczne

Posted On :
Category:

Chmury prywatne

Udostępnianie zasobów w ramach chmur obliczeniowych może przybierać różne formy w zależności od tego, kto zgłasza zapotrzebowanie na takie usługi i kto je faktycznie świadczy.

Posted On :
Category:

Klient wie tyle, ile musi

Nie należy wymagać od wszystkich, aby byli specjalistami w dziedzinie produktów, z których na co dzień korzystają. O tym, że takie założenie jest normą przekonujemy się praktycznie

Posted On :
Category:

Kwalifikacje do branży IT

Jedną z cech specyficznych branży IT jest to, że jako że bardzo prężnie się ona w ostatnich latach rozwija, to wykazuje spore zapotrzebowanie na nowych pracowników. W najbliższych latach

Posted On :
Category:

System WMS

System WMS, czyli Warehouse Management System to program służący do zarządzania ruchem dóbr, czyli produktów znajdujących się w magazynach oraz składach. Najczęściej wykorzystywany

Posted On :