ipa3.org

Kościół Baptystyczny

kamieniarstwo warszawa

Z chrześcijaństwa wyłonił się katolicyzm a z niego kolejne religijne nurty. W XVII wieku na Wyspach Brytyjskich powstał Kościół Baptystyczny. Wierni tego wyznania czerpią swoją wiedzę z Pisma Świętego i uważają je za jedyne źródło prawdy o Bogu. W tamtych czasach zainteresowanie nową religią było na tyle duże, że wspólnota baptystyczna pojawiła się także na kontynencie europejskim.

Do Polski ten chrześcijański nurt dotarł w połowie XIX wieku i do dzisiaj funkcjonuje na równych prawach z kościołem katolickim. Baptyści wyznają wiarę tylko w jedynego Boga, który występuje w trzech osobach, natomiast nie otaczają czcią żadnych ludzi a także Maryi. Wierzą również w łaskę zbawienia poprzez wiarę i Chrystusa, uznają też, że między Bogiem a wiernymi nie potrzeba żadnych pośredników. Pastor sprawujący posługę jest tylko kaznodzieją i udziela sakramentów, wspiera duchowo wyznawców kościoła baptystycznego.

Obecności Boga każdy poszukuje sam i modli się do niego w każdym miejscu i czasie.