ipa3.org

Mariawici w Polsce

charytatywne kartki świąteczne

Przełom XIX i XX wieku to czas, kiedy w naszym kraju wyodrębniła się nowa grupa wyznaniowa. W oparciu o doktrynę chrześcijańską to nowe wyznanie ukierunkowane było na kult Maryi. Wyznawcy mariawityzmu mieli naśladować życie Matki Boskiej.

Pewna zakonnica od objawień, których dostąpiła bardzo gorliwie zabiegała o zalegalizowanie mariawityzmu, aby był on częścią kościoła rzymsko-katolickiego. Objawień siostry Feliksy Kozłowskiej niestety nie uznano, wręcz przeciwnie, naraziła się ona na ekskomunikę. Taki stan trwa do dzisiejszego dnia.

Dlaczego tak się stało? Otóż dziś nawet mariawici twierdzą, że jej objawienia zostały w niewłaściwy sposób przedstawione władzom Kościoła. W rezultacie cała wspólnota wraz z założycielami została z niego wykluczona. Pomimo niekorzystnej sytuacji mariawityzm istnieje i funkcjonuje, wyznawany jest w Polsce, Francji, niektórych krajach Afryki, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych.

W kwestii dogmatów jest znacznie bliższy prawosławiu co nie przeszkadza w tym, by współpracować z kościołem katolickim.