Bahaizm

Nisko zabudowane nieruchomości stają się coraz bardziej popularne

Monoteistyczna religia powstała w XIX wieku, a więc jest dość młoda. Wywodzi się z Persji i w ciągu niedługiej historii istnienia powstały z niej inne odłamy religijne i wyznania.

Podstawowa Czytaj dalej Bahaizm