ipa3.org

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa

Usługi magazynowe poznań https://www.kei.pl/serwery-vps

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa, czyli Enterprise Resource Planning w skrócie ERP, reprezentuje grupę systemów informatycznych zintegrowanych. Grupa ta zawiera systemy informatyczne modułowo zorganizowane przedsiębiorstwa wspomagające proces zarządzania na różnych warstwach firmy. Łączą one bowiem wiele funkcji tradycyjnych służących zarządzaniu księgowością finansową, finansami, przygotowaniem produkcji, kadrami, płacami oraz sterowaniem jak i zaopatrywaniem produkcji. Innymi funkcjami zarządzanie gospodarką magazynową oraz planowanie i realizacja sprzedaży.

www.kreciarobota.com.pl

Najważniejsze funkcje, takie jak logistyka oraz zarządzanie jakością produktów również należą do zadań oprogramowania. Jest to główna funkcja oprogramowania w różnego rodzaju przedsiębiorstwach produkcyjnych. Mimo, iż oprogramowanie przygotowane jest głównie pod firmy produkcyjne, jego mnogość funkcji pozwala na jego wykorzystanie w przedsiębiorstwach nieprodukcyjnych. Do takich przedsiębiorstw należą firmy usługowe oraz dystrybucyjne.