ipa3.org

Protestantyzm na świecie

www.michalowianka.com.pl kartki bożonarodzeniowe

Nurt protestancki stawiany jest w chrześcijaństwie prawie na równi z katolicyzmem jeśli chodzi o liczebność wyznawców na całym świecie. Bardzo dynamicznie rozwija się już od XVI wieku i wciąż zdobywa nowych zwolenników.

Miliony protestantów reprezentuje wiele wyznań, które wyłoniły się przez lata z głównego nurtu w drodze poszukiwań prawdy. I tak z powodu pewnych różnic wyznaniowych powstały luteranizm, anglikanizm, metodyzm, adwentyzm czy ewangelicyzm reformowany.

Dla każdego z kościołów protestanckich istnieją takie same podstawy i założenia główne. Najważniejszy jest Jezus Chrystus, który jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, stąd nie potrzebni są kapłani pośredniczący pomiędzy Bogiem a wiernymi.

Duchowni głoszą Ewangelię, opiekują się ludźmi w kwestiach duchowych, aby nie ustawali w wierze, prezbiterzy mogą mieć własne rodziny. Protestanci uznają, że Pismo Święte jest największym i prawdziwym źródłem wiedzy o Bogu, w nim poszukują podstaw wiary i właściwej drogi w życiu.