ipa3.org

Religia zaratusztriańska

www.kokoriko.com.pl

Obecnie wyznawców tej monoteistycznej religii jest około dwustu pięćdziesięciu tysięcy, niewielu biorąc pod uwagę fakt, iż religia ta uznawana jest za jedną z najstarszych.

Jej założenia miały bardzo duży wpływ na inne religie, choćby takie jak judaizm, islam czy chrześcijaństwo.

www.hppskoki.pl

Wiele wieków temu islam okazał się silniejszy od zaratusztrianizmu i prawie go pokonał.

Najazd arabski spowodował, że najwierniejsi wyznawcy uciekli do Indii i tam dzięki nim zaratusztrianizm przetrwał.

Jeszcze do niedawna ta religia nieśmiało próbowała się odradzać w różnych zakątkach świata, ale ten bardzo powolny proces nie przynosił pozytywnych wyników.

Zaobserwowano nawet, że konkuruje z bahaizmem i hinduizmem co w rezultacie przejawia się tym, iż wchodzi w stan zanikania.

Najwięcej zaratustrian zamieszkuje właśnie w Indiach, ponadto praktykują w Wielkiej Brytanii i w USA.

Ludziom innych wyznań kojarzą się oni z tym, że czczą ogień.

W ich religii kult ognia jest niezwykle silny, płomienie ognia bowiem mają uzdrowicielską moc.