Category:

Chińska religia taoistyczna

Niezwykle skomplikowana kultura chińska dla przeciętnego Europejczyka stanowi nie lada wyzwanie. Dużo czasu trzeba poświęcić, by choć odrobinę przybliżyć sobie jej idee, poznać

Posted On :
Category:

Mariawici w Polsce

Przełom XIX i XX wieku to czas, kiedy w naszym kraju wyodrębniła się nowa grupa wyznaniowa. W oparciu o doktrynę chrześcijańską to nowe wyznanie ukierunkowane było na kult Maryi. Wyznawcy Czytaj dalej

Posted On :
Category:

Religie w Afryce

Na kontynencie afrykańskim istnieje wielka różnorodność językowa, religijna i etniczna. Nie ma możliwości, by podać ilość wiernych jakiegoś wyznania, ponieważ wielu z nich

Posted On :
Category:

Religia zaratusztriańska

Obecnie wyznawców tej monoteistycznej religii jest około dwustu pięćdziesięciu tysięcy, niewielu biorąc pod uwagę fakt, iż religia ta uznawana jest za jedną z najstarszych. Jej założenia

Posted On :
Category:

Protestantyzm na świecie

Nurt protestancki stawiany jest w chrześcijaństwie prawie na równi z katolicyzmem jeśli chodzi o liczebność wyznawców na całym świecie. Bardzo dynamicznie rozwija się już od XVI wieku

Posted On :
Category:

Bahaizm

Monoteistyczna religia powstała w XIX wieku, a więc jest dość młoda. Wywodzi się z Persji i w ciągu niedługiej historii istnienia powstały z niej inne odłamy religijne i wyznania. Podstawowa

Posted On :