ipa3.org

Religie w Afryce

Na kontynencie afrykańskim istnieje wielka różnorodność językowa, religijna i etniczna. Nie ma możliwości, by podać ilość wiernych jakiegoś wyznania, ponieważ wielu z nich je często zmienia.

Jest też dużo takich sytuacji, kiedy stosując się do własnej plemiennej wiary miesza się ją z wiarą chrześcijańską lub islamem. Za sprawą misjonarzy na afrykańskie wierzenia miały wpływ inne religie, które czasem brutalnie traktowały ich wyznawców.

Z ingerencji przybyszów wynika właśnie pomieszanie różnych wiar. Według afrykańskich wiernych istnieje Bóg Najwyższy, który stworzył wszechświat.

To do niego modlą się, gdy dokucza im susza, bo tylko Bóg może zesłać deszcz. Nie potrzebują do modlitwy żadnej świątyni, modlą się wprost pod gołym niebem.

Takie podejście do religii praktykowanych w Afryce bardzo długo było postrzegane jako prymitywne. Obecnie szanuje się wszystkie przejawy rodzimych wierzeń równocześnie zapoznając z innymi religiami.

Misjonarze czynią wiele dobrego dla ludów Afryki, zwłaszcza tych mało licznych, zostawionych samym sobie.