ipa3.org

System wyszukiwania informacji oraz System DSS

https://wza-online.pl/ https://www.comarch.pl/

System wyszukiwania informacji, czyli Management Information System wyposażony jest w najnowszej klasy specjalistyczne oprogramowanie wspomagane przez wybrane środki techniczne. Pozwala to na błyskawiczne wyszukiwanie informacji przez system. W momencie, gdy w bazie danych znajduje się informacja normatywna np.

www.wojciecholejniczak.pl

docelowa ilość cementu w zbiorniku to użytkownik otrzymuje informacje monitującą, której celem jest powiadomienie o konieczności uzupełnienia zbiornika. DSS – Decision Support System w języku polskim oznacza System Wspomagania Decyzji. Systemy te stosuje się do podejmowania decyzji, aby jednak przebiegało to sprawnie należy uzupełnić go oodpowiednie oprogramowanie wspomagające.

Ważne jest również systematyczne aktualizowanie baz danych zawartych w oprogramowaniu. Wraz z postępem czasu udoskonalane są wersję systemu wykorzystujące wspomaganie decyzji za pomocą bazy wiedzy. Jest to możliwe dzięki integracji systemu zarządzania z odpowiednim modelem bazy danych.

Celem tej integracji jest wykonywanie badań operacyjnych oraz dokładna analiza systemowa.